• MB1939466/2024-00007
  • 巩义市应急管理局
  • 行政许可
  • 2024-04-29
  • 2024-04-29
巩义市安全生产行政许可公告〔2024〕1号

根据《行政许可法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》等有关规定,巩义市威达有限公司终止危险化学品经营活动,经企业提出注销申请,巩义市应急管理局决定注销巩义市威达有限公司的危险化学品经营许可证,现予公告。

附件:危险化学品经营许可证注销名单

                                                   

2024年4月29日

附件

危险化学品经营许可证注销名单

序号

单位名称

许可证号编号

1

巩义市威达有限公司

豫A巩危化经字[2022]000008


主办单位:巩义市人民政府办公室 地址:河南省巩义市中原西路 邮编:451200